StafsingeMorup Fiber

IPOnly Bynet

Behöver vi verkligen fiber?

Är du osäker om du ska låta installera fiber i ditt hus. Tveka inte, fiber kommer att vara den kommunikationslösning som används i framtiden. Dagens telefonnät med kopparkabel kommer förmodligen att avvecklas efterhand som nya tjänster kräver högre överföringshastigheter. Hastigheter som det gamla nätet inte klarar.

Är du fortfarande osäker kan alla som använder Internet rent ekonomiskt räkna hem en anslutning. De flesta har idag en ADSL-anslutning för Internet. En vanlig hastighet för dessa anslutningar är 10 till 15 MBit/s vid nedladdning och 1 till 3 MBit/s vid uppladdning. Dessa hastigheter räcker för vanlig användning som att surfa, läsa e-post och kanske se en del film via nätet. Det som kommer att begränsa innom en snar framtid är den låga uppladdningshastigheten men de flesta kanske inte ännu använder sådana tjänster så mycket ännu.

Låt oss anta att vi ansluter huset till IP-Onlys fibernät och väljer att enbart använda Internet via fibern, vi nöjer oss dessutom med en kapacitet som motsvarar den vi har idag via ADSL. En sådan tjänst har kapaciteten 10 MBit/s både vid upp- och nedladdning.

En vanlig ADSL-tjänst med ovanstående kapacitet kostar ca 380 kr/månad, fibertjänsten kan man köpa från ca 190 kr/månad. Vi gör alltså en besparing på 190 kr/månad eller 2 280 kr/år.

Vi gör en enkel kalkyl, anslutning 18 900 kr, avskrivningstid 10 år, kalkylränta 4%. Kostnaden blir då 2 268 kr/år, alltså mindre än besparingen. Ett annat sätt att utrycka det är att återbetalningstiden blir 8 år och 4 månader.